fbpx

Usmeni prijevod

Za mnoge prilike i događaje (posebno u poslovnom svijetu) zahtjeva se nazočnost stalnog sudskog tumača. Stalni sudski tumač je imenovan od strane nadležnog Županijskog suda, koji je prošao odgovarajuću obuku kako bi mogao sudjelovati u odgovarajućim postupcima pred nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Stalni sudski tumač prevodi s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan (npr. sudski tumač za njemački, sudski tumač za engleski, sudski tumač za francuski, sudski tumač za ruski, sudski tumač za mađarski, itd..)

Sudski tumači se najčešće angažiraju u sljedećim situacijama za usmeno prevođenje.

Na sudu
izrada tablicapri sudskim postupcima u kojima sudjeluju stranci i koji ne poznaju hrvatski jezik

Kod javnog bilježnika
izrada tablicavezano uz pravne osobe u kojima su vlasnici ili direktori stranci, najčešće su to osnivanja društava, promjene statusa društva, imenovanja i razrješavanje odgovornih osoba u društvima, itd..
izrada tablicazbog zaključenja i solemnizacije ugovora
izrada tablicaradi ostavinske rasprave u slučaju da su imenovani nasljednici stranci
Kod policije
izrada tablicau slučaju prometnih nezgoda, u kojima su sudionici strani državljani
izrada tablicakod neovlaštenog prelaženja državne granice

KONTAKT

Slobodno nam se obratite, rado ćemo odgovoriti na Vaš upit.

Više informacija

Radno vrijeme: pon – pet 9:00-17:00

Adresa: Varaždinska 52, Sesvete
Telefon: +385 (0)1/2059-447

Email: info@virtualni-asistent.hr