Usmeni prijevod

Usmeni prijevod ima više načina izvođenja. Konferencijski prevoditelj ili tumač prenosi izgovoreni tekst s jednoga jezika na drugi jezik

Radi li se usmeni prijevod u trenutku govora, tada govorimo o simultanome prevođenju. Za simultano prevođenje potrebna je konferencijska tehnika (kabina, slušalice, mikrofon). Dodatni je oblik simultanoga prevođenja šaptano prevođenje – chuchotage, ono se radi bez konferencijske tehnike. Tumač sjedi iza osobe i šapće joj u uho. Ako konferencijski prevoditelj radi bilješke i poslije toga prenosi usmeno na ciljni jezik, tada govorimo o konsekutivnome prevođenju. Ta se tehnika primjenjuje npr. kod rasprava, prijema, pregovora i obilazaka.
 
Riječ tumač potječe od turske riječi dilmaç (posrednik, posrednik između dvije stranke koje govore različitim jezicima).

Usmeni prijevod – Konsekutivni prijevod

Konsekutivno prevođenje najstarija je vrsta prevođenja. Izvorni oblik konsekutivnog tumačenja je tumačenje na pregovorima i tumačenje na sudu. Danas se konsekutivni prevoditelji zovu da prevode na bitnim pregovorima. Konsekutivno prevođenje funkcionira tako da prevoditelj prvo sasluša par natuknica ili rečenica, zapamti ih ili zabilježi te onda izgovori prevedeni tekst. Velika je prednost konsekutivnog tumača ako ima određeno predznanje o području na kojem prevodi. Ako konsekutivni prevoditelj nije upoznat s temom, postoji mogućnost da sadržaje krivo razumije i prenese. Razumijevanje  sadržaja je za konsekutivno prevođenje od velike važnosti. Posebno važno je poznavanje tehničke terminologije polja rada na kojem se prijevod odvija.

Usmeni prijevod – Šapatno prevođenje

Šaptano tumačenje (chuchotage) ili šaptano prevođenje vrsta je simultanoga prevođenja. Šaptano prevođenje odvija se bez upotrebe bilo kakve tehničke podrške tj. konferencijske tehnike. Tumač se nalazi direktno pokraj slušatelja i šapće mu u uho. Maksimalno mogu biti dvije osobe kojima tumač šapće. Šaptano prevođenje bez uporabe tehničkih pomagala koristi se i na velikim višejezičnim konferencijama gdje je npr. samo jedan slušatelj iz jedne zemlje ili npr. na sastancima gdje je nadređeni stranac i želi pratiti razgovor. Šaptano tumačenje uz pomoć tehnike koristi se u situacijama ako je okolina bučna npr. razgledavanje proizvodnoga pogona. Šaptano prevođenje može biti iritantno za druge slušatelje na konferenciji jer se tumač ne nalazi u izoliranoj kabini.

 

Usmeni prijevod – Prevoditelj na pregovorima

Tumač na pregovorima služi za prevođenje svih situacija na pregovorima. Najčešće se radi o gospodarskim pregovorima ili o politici. Prevoditelj na pregovorima izložen je različitim zahtjevima, ovisno o situaciji. Najčešće se za pregovore angažira samo jedan tumač kojega je angažirala jedna strana. Prevoditelj mora zadobiti povjerenje druge stranke, ostati objektivan, kod svih stranki zadržati povjerenje i stranke ga moraju smatrati objektivnim. Nerijetko svaka strana angažira jednoga tumača za sebe. Tumač na pregovorima bitan je sudionik i svatko bi ga morao čuti radi čega je njegova pozicija sjedenja na pregovorima izuzetno važna. Najbolja je pozicija pokraj pregovarača i treba izbjegavati situaciju da tumač sjedi na kraju stola jer tada svi okreću glavu prema njemu.

Prevođenje preko telefona

Ako morate obaviti razgovor s partnerom koji ne govori vašim jezikom, a ne možete ga obaviti direktno već samo telefonski onda za takvu potrebu imamo tumača za telefonsku konferenciju. Uslugu prevođenja telefonskih razgovora ne koriste samo poslovni ljudi nego i privatne osobe. Za telefonsku konferenciju dovoljno je soba s glasnim telefonom i u razgovoru može sudjelovati jedno osoba ili više osoba. Ako Vam je kao privatnoj osobi potreban prevoditelj za rješavanje određenih stvari s ljudima ili s javnim ustanovama u drugim zemljama onda će Vam naš prevoditelj preko telefona biti izuzetno koristan. Prevoditelj započinje telefonski razgovor s osobom na drugoj strani telefona, a Vi imate cijelo vrijeme direktan kontakt očima s prevoditeljem telefonskog razgovora. Ako nemate vremena za sastanak, prijevod telefonske konferencije omogućit će Vam da se i telefonski dogovorite.

Sudski tumač

Stalni sudski tumač je ovlašteni prevoditelj koji izrađuje ovjerene prijevode. Radi po nalogu građana i tvrtki ovjerene prijevode i usmene prijevode, također stoji na raspolaganju sudovima i tijelima državne uprave i vlada odgovarajućim specifičnim znanjem.

Sudski tumač potreban je i kao usmeni prevoditelj na sudu, u policiji, kod javnoga bilježnika ili matičara. Sudski tumač na usmenom prevođenju primjenjuje konsekutivno, simultano i šaptano tumačenje.

Koji će se oblik prevođenja koristiti, ovisi o samoj situaciji. Naši tumači pobrinut će se za kvalitetnu komunikaciju među sudionicima.

Niste sigurni da li trebate jedan od oblika usmenog prevođenja na sastanku? Nazovite nas ili nas kontaktirajte mailom i pomoći ćemo vam odabrati najbolji oblik prevođenja za vaše potrebe!

Simultani prijevod

Najkompliciranija vrsta usmenog prijevoda

Simultani prevoditelj istovremeno prevodi govornikove riječi. U simultanome prevođenju tumač direktno sudjeluje na konferenciji i zato je bitno da je prevoditelj specijaliziran za neko područje, kao što su naši tumači. Simultani prevoditelji angažiraju se na različitim konferencijama ili sastancima na kojima sudjeluju internacionalni sudionici.

Za vrijeme prevođenja tumač sjedi u kabini za simultano prevođenje koja je spojena s konferencijskom dvoranom, preko slušalica čuje govor izlagača, a na mikrofon govori prevedeni tekst, npr. sluša njemački, a prevodi na hrvatski. Simultanome tumaču potrebna je visoka razina koncentracije za simultano prevođenje. Zato su uvijek potrebna dva prevoditelja za simultano prevođenje. Prednost imaju simultani prevoditelji koji se poznaju ili još bolje koji su uhodan tim. U pravilu, za vrijeme simultanoga prevođenja tumači se mijenjaju svakih pola sata.

Simultani prijevod najteža je vrsta prevođenja, a kako bi se prevoditelji što bolje mogli koncentrirati, potrebno je osigurati im optimalne radne uvjete. Kabina za simultano prevođenje može biti uska i slabo prozračena, mikrofon govornika može biti loše usklađen sa slušalicama prevoditelja, različiti naglasci govornika također otežavaju simultano prevođenje jer jako odstupaju od izvornoga jezika.

U simultanom prevođenju vizualni uvjeti igraju također bitnu ulogu, svaki simultani prevoditelj potvrdit će da je lakše prevoditi ako postoji direktan vizualni kontakt s govornikom.

Usmeni prijevod ili tumačenje u odnosu na prevođenje pisanoga teksta u velikoj mjeri ovisi o situaciji u kojoj se nalaze govornici. Ovisno o situaciji prevoditelj je izložen posebnim smetnjama koje otežavaju proces prevođenja. Tumač je izložen vanjskim utjecajima te oni igraju veliku ulogu u komunikaciji koja se može odraziti na kvalitetu prevođenja. Izuzetno je bitno da se konferencijski prevoditelj pripremi, odnosno da od klijenta dobije potrebne materijale kako bi se mogao pripremiti. Prostorni utjecaji razlozi su zbog kojih se tumači ne osjećaju ugodno i zbog kojih se pri tome stvara dodatan stres, iako možda tako ne izgleda na prvi pogled.

U potrazi ste za prevoditeljem ili sudskim tumačem?

Na pravom ste mjestu, kontaktirajte nas s povjerenjem!