OVJERENI PRIJEVOD

Sudski tumač izdaje ovjereni prijevod. Za pravovaljanost prijevoda sudski tumač jamči svojom izjavom, pečatom i potpisom. Usluge sudskog tumača podrazumijevaju pismeno prevođenje i usmeno prevođenje.

 

STRUČNI PRIJEVOD

Ukoliko vam je potreban prijevod zahtjevnijeg teksta onda se odlučite za profesionalnu prevoditeljsku agenciju jer ćete jedino tada biti na sigurnoj strani. Prijevod tehničke dokumentacije mora biti kvalitetan i razumljiv.

 

USMENI PRIJEVOD

Pod usmenim prevođenjem podrazumijeva se direktan prijenos razgovora s jednog jezika na drugi jezik, a imamo tri vrste usmenog prevođenja: simultani prijevod, konsekutivni prijevod i šaptani prijevod ili Chuchotage.

 

UREDSKI MENADŽMENT

VIRTUALNI ASISTENT je stručan pomoćnik za menadžment i organizaciju koji će Vam pomagati pri rješavanju svakodnevne administracije i ostalih poslovnih zadataka koji oduzimaju mnogo vremena bez da donose dobit ili zadovoljstvo.

 

PRIJAVA U PDV SUSTAV

Dodjela PDV identifikacijskog broja ili registracija stranih poduzetnika odnosno poduzetnika iz EU koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke za koje postoji pravo na odbitak PDV-a.

 

ISHOĐENJE OIB-a

Dodjeljivanje OIB-a poslovnim subjektima: Prilikom registracije u PDV sustav također je potrebno da poduzetnik posjeduje OIB – osobni identifikacijski broj.