fbpx

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

Stalni sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod koji je potreban prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim javnim državnim ustanovama i javnim bilježnicima.

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava od strane ovlaštenog sudskog tumača podrazumijevaju slijedeće dokumente:

društveni ugovor, izjava o osnivanju, izvadak iz sudskog registra, financijsko izvješće, statističko izvješće, računi, itd.

Naš tim stalnih sudskih tumača za njemački, engleski, slovenski, ruski, francuski i talijanski jezik će za vas napraviti ovjereni prijevod s ovjerom sudskog tumača:

 

ovjereni prijevod društvenog ugovora ovjereni prijevod društvenih ugovora
ovjereni prijevod izjava ovjereni prijevod izjava o osnivanju
ovjereni prijevod izvatka ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
ovjereni prijevod financijskog izvješća ovjereni prijevod financijskog izvješća
ovjereni prijevod izvoda ovjereni prijevod izvoda
ovjereni prijevod knjigovodstvene ovjereni prijevod knjigovodstvene dokumentacije
ovjereni prijevod zapisnika ovjereni prijevod zapisnika sa sjednica Skupštine društva
ovjereni prijevod zapisnika ovjereni prijevod zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora

ovjereni prijevod odluke ovjereni prijevod odluka Uprave
ovjereni prijevod godišnjeg financijskog ovjereni prijevod godišnjeg financijskog izvješća (GFI)
ovjereni prijevod tromjesečnog statističkog izvješća ovjereni prijevod tromjesečnog statističkog izvješća (TSI)
ovjereni prijevod revizorskog izvješća ovjereni prijevod revizorskog izvješća
ovjereni prijevod statističkog izvješća ovjereni prijevod statističkog izvješća
ovjereni prijevod računa ovjereni prijevod računa
ovjereni prijevod certifikata ovjereni prijevod certifikata
ovjereni prijevod ugovora ovjereni prijevod ugovora o prodaji roba i usluga

ovjereni prijevod natječajne dokumentacije ovjereni prijevod natječajne dokumentacije (tender)
ovjereni prijevod bilance ovjereni prijevod bilance
ovjereni prijevod račun dobiti i gubitka ovjereni prijevod račun dobiti i gubitka (RDG)
ovjereni prijevod izvještaja ovjereni prijevod izvještaja o novčanom tijeku (cash flow)
ovjereni prijevod izvještaja o promjenama ovjereni prijevod izvještaja o promjenama kapitala
usmeno prevođenje usmeno prevođenje kod javnog bilježnika
usmeno prevođenje sudskog tumača usmeno prevođenje koje radi stalni sudski tumači s hrvatskog na engleski, njemački i ruski i obrnuto
simultano i konsekutivno prevođenje sudskog tumača simultano i konsekutivno prevođenje ili tumačenje koje radi sudski tumač za engleski, njemački, ruski

KONTAKT

Slobodno nam se obratite, rado ćemo odgovoriti na Vaš upit.

Više informacija

Radno vrijeme: pon – pet 9:00-17:00

Adresa: Varaždinska 52, Sesvete
Telefon: +385 (0)1/2059-447

Email: info@virtualni-asistent.hr