Administrativne usluge

 Započinjete s novim biznisom i niste postigli dostatan obujam posla da bi zaposlili radnika i osigurali mu kompletno radno mjesto? } Svoje vrijeme ulažete u procese koji Vam donosi profit i ne stižete se baviti administracijom.  Da bi zadržali pregled bitno je da...

PRIJEVOD SUDSKI TUMAČ

OVJERENI PRIJEVOD Sudski tumač izdaje ovjereni prijevod. Za pravovaljanost prijevoda sudski tumač jamči svojom izjavom, pečatom i potpisom. Usluge sudskog tumača podrazumijevaju pismeno prevođenje i usmeno prevođenje.   STRUČNI PRIJEVOD Ukoliko vam je potreban...