Administrativne usluge

Započinjete s novim biznisom i niste postigli dostatan obujam posla da bi zaposlili radnika i osigurali mu kompletno radno mjesto? Svoje vrijeme ulažete u procese koji Vam donosi profit i ne stižete se baviti administracijom. Da bi zadržali pregled bitno je da od...

PRIJEVOD SUDSKI TUMAČ

OVJERENI PRIJEVOD Sudski tumač izdaje ovjereni prijevod. Za pravovaljanost prijevoda sudski tumač jamči svojom izjavom, pečatom i potpisom. Usluge sudskog tumača podrazumijevaju pismeno prevođenje i usmeno prevođenje.   STRUČNI PRIJEVOD Ukoliko vam je potreban...