Sve što trebate znati o Apostillama

Apostille je potvrda dokumenta koja potvrđuje njezinu vjerodostojnost i pravovaljanost u međunarodnom pravu.

Mnoge zemlje zahtijevaju Apostille za dokumente koji su izdani u drugim zemljama kako bi se osiguralo da su ti dokumenti autentični i zakoniti.

Apostille osigurava da takva isprava bude priznata u inozemstvu bez potrebe za dodatnim ovjerenjem.

Svaki općinski sud u Republici Hrvatskoj će ovjeriti potvrdom Apostille dokumente koji su izdani od strane tijela sa sjedištem na području tog suda.

Izdavanje Apostillea može potrajati par dana, a na nekim sudovima ga možete dobiti drugi dan ili čak u istom danu.

Izgled Apostillea varira od države do države, ali općenito sadrži sljedeće elemente:

 1. Ime države koja izdaje
 2. Naziv tijela koje izdaje
 3. Broj apostille
 4. Datum izdavanja
 5. Potpis ovlaštene osobe ili pečat tijela koje izdaje
 6. Oznaku ili pečat tijela koje izdaje

Apostille se obično pričvršćuje na originalnu ispravu, odnosno na kopiju koja se ovjerava kao istinita i vjerodostojna.

Cijena Apostillea može varirati ovisno o državi u kojoj se izdaje i vrsti isprave koja se apostilira. Primjerice, u Hrvatskoj cijena iznosi 6,63€ (50kn) – 8,00€ (60kn) po dokumentu.

Bitno je napomenuti da se Apostille ne može dobiti u sljedećim situacijama:

 1. Ako nije originalni dokument, na kopiju nažalost ne ide.
 2. Ako nije potpisan.
 3. Ako je dokument npr. iz Rijeka, a idete po Apostille u Zagreb.
  Ako prijevod kojeg nosite na Apostille napravi sudski tumač koji je registriran npr. u Rijeci, na njega možete dobiti samo na Općinskom sudu Rijeci, ne možete dobiti u Zagrebu.

Važno je napomenuti da apostille nije sam po sebi potvrda o vjerodostojnosti isprave, već potvrđuje samo identitet i ovlaštenje osobe koja je izdala odnosno potpisala ispravu.

Naša usluga

Za sve informacije u vezi s prevođenjem svih vrsta tekstova javite nam se na telefon ili mail